ΕΣΕΊΣ και ΕΓΏ

ΣΎΝ

15 χρόνια διδασκαλίας Γιόγκα & 10 χρόνια Life Coaching

     

Ο σκοπός μου είναι η σωματική & ψυχική εναρμόνιση για την ανάπτυξη και ευεξία στην καθημερινότητα σας. Στις συνεδρίες Χάθα Γιόγκα, Γιόγκα Νίντρα και Life Coaching, σας καθοδηγώ σε ένα ταξίδι επανασύνδεσης, ενδοσκόπησης & ευθυγράμμισης του σώματος, του νου, της καρδιάς για να μπορείτε να δημιουργήσετε μια ζωή ταιριαστή με τις ανάγκες, τον σκοπό και την προσωπική εξέλιξη σας.